Jaya Shambhu

PG

Releasing Date : AUG 17, 2018

Run Time : 1 Hrs 59 Min

Director : Rupesh Tamang

Genre : Action

Cast : Anoop BikramShahi, Barsha Siwakoti, Prashant Tamrakar, Roshan Maharjan

SYNOPSIS

THE PLOT

Jaya Shambhu is an action movie directed by Rupesh Tamang , starring Anoop Bikram Shahi, Barsha Siwakoti, Prashant Tamrakar & Roshan Maharjan.

×